Provozní řád

 • Vážení zákazníci, po odplutí lodi od mola se kapitán stává druhým po bohu, proto prosím dbejte jeho pokynů.
 • Provoz lodě Dai Marinai je od 1. března do 31. prosince. (V závislosti na počasí.)
 • Provoz je každodenní dle potvrzených objednávek.
 • Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.
 • Posádka plavidla má právo vyloučit z privátní výletní plavby osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, dále osoby ohrožující bezpečnost plavby nebo bezpečnost svojí či ostatních cestujících či posádky, a to bez nároku na vrácení uhrazené platby.
 • Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a domluvě s posádkou plavidla.
 • Od nástupu na plavidlo a po celou dobu plavby je cestující povinen v zájmu vlastní bezpečnosti uposlechnout pokynů posádky.
 • Od okamžiku nástupu na plavidlo je zakázáno: vyklánění se přes zábradlí, vhazování předmětů do vody, vylévání tekutin poškozující životní prostředí, chytání ryb, záměrné rozhoupávání plavidla, poškozování vybavení plavidla, vstup bez povolení do kabiny.
 • Cestující je povinen během plavby sedět.
 • Posádka je povinna zajistit rovnoměrné zatížení a vyvážení plavidla.
 • Na plavidlo je zakázán vstup s nebezpečnými předměty a látkami, které mohou ohrozit cestující, posádku nebo plavidlo a jeho vybavení.
 • Maximální počet osob na plavidle by neměl překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení + členy posádky.
 • Privátní výletní plavba může být zrušena pokud: posádka uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné např. zvýšený průtok, nepříznivé meteorologické podmínky atd.
 • Rezervace je potřeba uskutečnit minimálně 24 hodin předem.
 • Ceny jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit.

Provozovatel plavidla:
Dai Marinai, s.r.o., IČ: 27575250, se sídlem Žufanova 1714/28, 163 00 Praha 6 – Řepy, kontaktní adresa: Zázvorkova 25/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Web: www.daimarinai.cz
Tel: +420 775 775 645
Email: info@plavbydaimarinai.cz.